Brand beschermings Certificaat voor Rusland

Zoals het gezondheidscertificaat is de brand beschermings certificaat een voorwaarde voor de GOST-R-certificaat. Producten met een hoge brand gevaar moeten op voorhand door deskundigen onderzocht en getest worden. De concentratie wordt hierbij gericht op de herziening van de weerstand van materialen tegen brand, de functions zekerheid van de veiligheidsvoorzieningen en de mogelijkheid van de vorming van giftige gassen.

Met name de volgende product soorten moeten een  brand beschermings certificaat hebben:
  • Bouwmaterialen, zoals kabel en lift schachten, of deuren en ramen
  • uitrustingen voor brandweer en brand beveiliging
  • materialen, zoals kunststoffen, vloerbedekking
  • de apparaten van de electro industrie, bijvoorbeeld, telefoons en huishoudelijke apparaten
De product soorten, die van de brand beschermings certificaat afhankelijk zijn, onderliggen in het kielzog van de technische vooruitgang-resistente herclassificaties door de Russische regelgevende instanties. Wij informeren u graag over de laatste ontwikkelingen en nemen uw aanvragen graag aan!
Request an offer