GOST R Ex bescherming (ATEX)

Wegens de steeds voortdurende industrialisatie wordt de explosie bescherming een steeds belangrijker onderdeel van de openbare veiligheid.  Voor de veiligheid van hun burgers en om schade aan eigendommen te voorkomen wordt door de EU op haar grondgebied twee fundamentele richtsnoeren voor de explosie aangenomen. Deze staan bekend onder de naam ATEX, een afkorting van het Franse woord „Atmosphère explosible“. Om beschermd explosiemiddelen naar het Russisch grondgebied te kunnen exporteren, moeten eerst aan afzonderlijke bepalingen van de Russiche regering voldaan worden. Hierbij gelden de eisen van de Russische GOST R Ex bescherming certificering.  Voor de certificatie proces zijn er verschillende procedures, die afhankelijk zijn van de grootte van de levering en de objectieve geldigheid van het certificaat.

Speciale Leveringen:

Voor speciale leveringen van apparatuur, met name die met een lage complexiteit, is het bezoek van de Russische explosie deskundigen niet altijd noodzakelijk. Dit is een zaak die ook zo opgelost kan worden.

Serie leveringen:

Bij de certificering van een grotere hoeveelheid apparaten is de acceptatie door erkende beoordelaars in het overweldigende aantal gevallen verplicht.  De explosie bescherming van apparaten worden volgens de gestelde criteria bekeken, daarbij wordt ook nagegaan of de bescherming methode, die tegen explosiegevaar uitgevoerd wordt fouten frij is. Tijdens de herziening zal ook de betrouwbaarheid van de onderliggende kwaliteit management systeem opgenomen worden.  De garantie periode op een juiste ingang controle, de kwaliteit van het gehele productieproces, de uitsluiting van fouten en een even voldoende uitgangs controle zijn daarbij de belangrijkste criteria.

Bijlagen:

Bij complexe systemen wordt zowel de explosie veiligheid van de individuele componenten, als ook de gevaar potenzial van het gehele systeem in interactie met de milieu-omstandigheden gecontroleerd, en bij desbetreffende blootgesteld. Spreken we van de werkelijke operationele kenmerken van de plant ex-labeling en in welke gebieden is het gebruik gevaarloos mogelijk, zo luiden de leidende vragen.  Er wordt ook gecontroleerd of de juiste componenten zijn gebruikt en hun toestand bevredigend is.
Alle explosie veiligheidsdocumenten moeten bij de beoordeling en behandeling vermeld worden, anders zijn de fabrikant en de leverancier in geval van een explosie voor alle schade juridisch aansprakelijk.  De test wordt met de toekenning van een ex-markering afgesloten, die op het product en de documentatie gebaseerd moet worden. Na de explosievaste certificering is een RosTechNadsor (RTN) toelating registratie vereist. Pas na deze, krijg je toestemming om Rusland te betreten.

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij alle testen zodat u het  snel en promleemloos kunt behalen .

Request an offer