GOST R Certificatie voor Rusland

De GOST-R-certificaten zijn de belangrijkste wettelijke instrumenten van de Russische Federatie. Met deze certificaten, wordt de conformiteit van export producten naar de Russische kwaliteitsnormen en regelgeving gewaarborgd.  Deze zijn met de DIN-en ANSI-normen vergelijkbaar. Schendingen van de certificatie-eisen zijn strafrechtelijk relevant. Het doel van de certificering is het verbeteren van de werking van de binnenlandse economie en de bescherming van de eindgebruikers en de werknemers tegen gevaarlijke producten en hulpmiddelen te garanderen. Certificatie verplichte goederen zijn onder andere:
  • machine apparatuur zoals pompen, takels, boormachines, kranen, die in de mijnbouw, bij de olie en gaswinning, bij de bouw zoals bij mijnbouw gebruikt worden
  • Technische apparaturen die bij de infrastructuur benodigd wordt en ook bijvoorbeeld tijdens het transport en telecommunicatie gebruik wordt
  • producten, die risico's voor de gezondheid van de consument bevatten, waaronder voedsel, medicijnen, cosmetica en speelgoed, maar ook elektrische apparaten
  • Chemische producten, zoals bestrijdingsmiddelen voor de landbouw en veeteelt
  • machines voor industriële productie en die met een bepaald gevaar potential, bijvoorbeeld, met de brandbeveiliging moeten we rekening houden.

GOST-R-certificaten voor reeks leveringen

Dit type is met name geschikt voor bedrijven die streven naar een langere termijn. De duur van het certificaat, varieert afhankelijk van het product in een tijdsspanne van 12 maanden tot drie jaar. Binnen deze periode,kan de gecertificeerde product met onbeperkte aantallen en frequenties geïntroduceerd worden.  Er is een jaarlijkse inspectie (audit) die ervoor zorgd dat de goederen ongewijzigd blijven, en volgens dezelfde normen worden gebruikt die in de certificering van toepassing was. Veranderingen in de compliance-standaard kan ten koste gaan van het bedrijfs exportprijs.
Request an offer